• Latest News : ,
  • Latest News : ,
  • Latest News : ,

Player Detail

อนาวิน จูจีน

Profile
ตำแหน่ง / Position: กองหลัง
สัญชาติ / Nationality : Thai
วันเกิด / Date of Birth: 13 MAR 1987
อายุ / Age: 32 ปี
ตำแหน่ง / Position: กองหลัง
ส่วนสูง / Height: 0 cm.
น้ำหนัก / Weight 0 kg.

Subcribe Our Monthly Newsletter

Subscribe Our Monthly Newsletter